Cursos online (+11 anys)

Posem en marxa extraescolars online!

Es podran realitzar des de qualsevol ordinador amb connexió a internet i sortida USB.

 

Cursos de 1h, 1 cop per setmana durant tot el curs

oberts a tot el territori espanyol (s’impartiran en castellà).

 • Rebràs el material a casa i la informació al email per accedir a la plataforma online.
 • Sistema molt senzill i fàcil, perquè cada alumne pugui participar autònomament.
 • Guiarem a cada nen o nena individualment amb grups reduïts, però també compartirà amb els companys les seves inquietuds i dubtes.
 • Dos cops per setmana es realitzarà la classe per videoconferència i, si es desitja, es donaran tasques per realitzar durant la setmana fins a la propera sessió.

Conceptes bàsics de programació.

La creativitat, la imaginació i el disseny.

Intel·ligència computacional.

Robòtica educativa amb Micro-bit

microbit y manos

Extraescolars online.

BBC micro: bit és una petita targeta programable de 4×5 cm dissenyada perquè aprendre a programar sigui fàcil, divertit i a l’abast de tots. Gràcies a la gran quantitat de sensors que incorpora, només amb la targeta es poden dur a terme centenars de projectes. Tant el maquinari com el programari de “micro:bit” és de codi obert.

 

EDAT: d’11 a 14 anys

HORARI: Cada dimarts de 18.30 a 19.30 h

DATES: del 6 d’octubre al 15 de juny

PROGRAMA 1r trimestre

Sessió 1: Introducció conceptes bàsics de programació i placa electrònica

 • Hello World

Sessió 2: Comencem a programar amb Make Code i la placa: Programació de leds

 • Cor palpitant
 • Brillants ratjos de sol
 • Insignia de identificació

Sessió 3: Inici 1r projecte: Programació de botons

 • Emocions Intermitents
 • Comptador
 • Mostra una cara divertida

Sessió 4: Inici 2n projecte: Ús de sensors: Aceleròmetre, Temperatura, brújula, Ràdio

 • Dau (Aceleròmetre)
 • Temperatura (Termòmetre)
 • Brújula
 • Brújula nord
 • Temperatura max-min (Termòmetre)

Sessió 5: Inici 3r projecte: Fer servir connexió de pins

 • Tocadiscos
 • Joc de reacció
 • Col·labora a casa
 • Què puc fer?
 • Guitarra con melodía
 • Guitarra con acordes
 • Guitarra con octavas
 • Contador de pasos

Sessió 6: Final 3n projecte: 

Sessió 7: Inici 4r projecte: Micro mascota

Sessió 8: Continuació 4r projecte: 

Sessió 9: finalització del 4r projecte: 

Sessió 10: Tancament de tots els projectes, i plantejament de nous projectes propis.

MATERIAL

El material està inclòs en el preu del curs. Un cop realitzat el pagament, rebreu a casa tot el necessari per a dur a terme el curs.

ADAPTA-HO A LA TEVA ESCOLA

PREU: 40€ 

(Curs complert de robòtica + material)

Reservar plaça

Creació de videojocs

RE4mWoN

Extraescolar online

Makecode Arcade és un entorn desenvolupat per Microsoft per a crear videojocs clàssics en 8bits. El seu entorn gràfic de programació per blocs permet aprendre i desenvolupar jocs de manera senzilla i intuïtiva. Si ha treballat amb Microbit no serà difícil aprendre a programar amb Makecode!

 

EDAT: d’11 a 14 anys

HORARI: Cada dijous de 18.30 a 19.30h

DATES:   1 d’octubre al 17 de juny

PROGRAMA

Sessió 1: Introducció conceptes bàsics de programació: 

 • 1r projecte I: movent al personatge
 • 1r projecte II: coordenades
 • 1r projecte III: puntuació
 • 1r projecte IV: fons

Sessió 2: Comencem a programar amb Makecode: 

 • 2n projecte I: tocar un objecte (amb fons)
 • 2n projecte II: objectes que reboten
 • 2n projecte III: Crea un fons estrellat

Sessió 3: Animacions en un joc

 • 3r projecte I: Llançar objecte
 • 3r projecte II: Repetició en un joc

 Sessió 4: el primer joc: compte enrere, moviment per l’espai

 • 4t projecte: Moviment per l’espai I: esquiva objectes
 • 4t projecte b: Moviment per l’espai II: agafa objectes

Sessió 5: segon joc: compte enrere, moviment per l’espai II

 • 5è projecte: Laberinto

Sessió 6: enemics, conta vides

 • 6è projecte: Space galaxy

Sessió 7:  Extensions

 • 7è projecte: Joc de Plataforma

Sessió 8: Fes el teu propi joc!

 • 8è projecte: part I

Sessió 9: Fes el teu propi joc!

 • 8è projecte: part II

Sessió 10: Tancament de tots els projectes, i plantejament de nous projectes propis.

MAKECODE ARCADE
ADAPTA-HO A LA TEVA ESCOLA

PREU: 35€/mes

(Curs complert de videojocs)

Reservar plaça

Coded Arena

CodedArena_Wallpaper_Logotipo_01

Curs de programació en Python.

Coded Arena és una eina d’aprenentatge ludificada del llenguatge de programació més popular del món: Python.
Aprenen els mateixos llenguatges de programació que els professionals mentre jugues amb els teus amics en el devastat món d’Azur!

EDAT: +11 anys

HORARI: flexible, ritme individualitzat, et donarem suport responent als teus dubtes a través del Xat del videojoc i els dilluns a les 15h estarem disponibles en videoconferència per ressoldre tots els teus dubtes.

DATES: Comença quan estiguis llest!

PROGRAMA

Tipus de dades: les cadenes

 • Què és una cadena? Sintaxi i exemples.

Tipus de dades: els números

 • Què és un número? Diferència amb les cadenes i exemples.

Tipus de dades: els booleans

 • Què és una dada booleana? Definició i exemples.

Les variables

 • La variable com a estructura més simple d’emmagatzematge d’informació.
 • Regles per a la creació d’una variable.

Operacions matemàtiques bàsiques

 • Com sumar, restar, multiplicar i dividir en un programa.

Comparacions d’igualtat i diferència

 • Com esbrinar si dues dades són iguals o diferents.
 • La relació entre les comparacions i les dades booleanes.

Comparacions major que, menor que, major o igual que, i menor o igual que

 • Més lògica booleana.
 • Comparant dades per a saber com és major o menor.

Funcions

 • Definició, utilitat, i funcions bàsiques.

Els condicionals: si i si no

 • Com fan els programes per a prendre decisions?

Llestes

 • Què és una llista? Sintaxi i exemples.

El iterador for

 • Què és un iterador o bucle? Sintaxi i exemples.

Principis de la lògica: els operadors lògics and i or

 • Què és un operador lògic?
 • Els programes prenen decisions complexes.

Més condicionals: però si

 • Si les condicions anteriors no són certes, intentem una més!
CODED ARENA
ADAPTA-HO A LA TEVA ESCOLA: CODED CLASSROOM

PREU: Joc gratuït, assistència online amb videoconferència setmanal per 10€/mes

Reservar plaça