Creació de videojocs

Category
Activitat
About This Project

Edat: de 6 a 14 anys

Gràcies a potents eines (com Minecraft i Scratch) els alumnes tindran la possibilitat de crear des de zero videojocs sencers, escenaris, proves, aventures, personatges, reptes, històries, estratègies,… A través de la programació de videojocs desenvolupen habilitats lògic-matemàtiques, creació d’històries i estratègies, desenvolupant la seva creativitat i personalitat de forma excitant i motivadora.

Es dirigeix a nois i noies des de 1º de primària fins a 2º d’ESO aficionats als videojocs i amb gran imaginació!

Habilitats que es desenvolupen:

Potencia la creativitat
Desenvolupa l’estratègia i el pensament lógic-matemàtic
Cognitives: afavoreix la concentració i la memòria
Psicomotores: la destresa visual, la coorinació espacial i la discriminació perceptiva
Autonomia i autocontrol
Treball en equip

Escríbemos
¡Hola!

¿En qué podemos ayudarte?