Archive

BBC micro: bit es una pequeña tarjeta programable de 4×5 cm diseñada porque aprender a programar sea fácil, divertido y al alcance de todos. Gracias a la gran cantidad de sensores que incorpora, solo con la tarjeta se pueden llevar a cabo centenares de proyectos....

La idea de Crock & Play es sencilla y simple. Consiste en una placa de electrónica basada  en Arduino con un cable USB que se conecta al ordenador como un periférico más, de forma que da la oportunidad a sus usuarios de buscar y encontrar...

Introduirem la tecnología i l'art d’una manera lúdica a través del joc cooperatiu i l'experimentació amb una metodologia activa i creativa. Es tracta d'una proposta que vol connectar amb tota la diversitat d'interessos tant dels nois com de les noies, de petits i grans. Tots els projectes tenen...

Introduirem la tecnología i l'art d’una manera lúdica a través del joc cooperatiu i l'experimentació amb una metodologia activa i creativa. Es tracta d'una proposta que vol connectar amb tota la diversitat d'interessos tant dels nois com de les noies, de petits i grans. Tots els projectes tenen...

Loading new posts...
No more posts