Robótica elementary – Jueves

Un pas més en robòtica educativa!

El nivell Elemetary treballa amb el material Midnstorms EV3 de Lego Education. Amb aquest materials els nens i nenes aprenen a dissenyar, construir i programar robots, atorgant un millor enteniment de com funciona la tecnologia en problemes de la vida real. Aquestes han estat les activitats...