Robótica Early Martes

Robòtica infantil

El grup Early Learning de robòtica de l'escola Marina està molt motivat en contruïr amb els diferents materials de Lego Education i programant el robot Bee-Bot. Aquestes han estat algunes de les activitats realitzades durant el primer trimestre: Maths Train: - Càlculs - Circuits Scratch Jr.: - Inici de Programació Bee...