Robòtica Elementary Dimecres

ELEMENTARY: CONSOLIDANT APRENENTATGES DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Els nens i nenes de l'extraescolar de robòtica de l'escola La Torreta del nivell Elementary aprenen a contruïr robots i a programar-los amb el material de Lego Midstorms Ev3. Fem servir metodologies actives, on  l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i està en constant repte...