Escuela La Torreta 2019-2020

ELEMENTARY: CONSOLIDANT APRENENTATGES DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ

Els nens i nenes de l'extraescolar de robòtica de l'escola La Torreta del nivell Elementary aprenen a contruïr robots i a programar-los amb el material de Lego Midstorms Ev3. Fem servir metodologies actives, on  l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i està en constant repte...

Aprenem robòtica amb Lego!

El grup Beginners de l’Escola La Torreta han construït models de robots amb el Lego WeDo. També han treballat molt la creativitat amb el set Build To Express, la creativitat es un dels factors claus a l’hora de resoldre problemes. Educar en la creativitat és educar per al...