Robòtica elementary Dimarts

Robòtica amb Mindstorms EV3!

Els alumnes dels nivells d'Elementary i Intermediate están aprenent amb el material de robòtica educativa Mindstorms EV3. Alguns dels objectius amb aquest material són: -Aplicar la robòtica a casos reals -Participar en la resolució de problemes -Potenciar el treball en equip -Posar en pràctica temes de STEM -Desenvolupar les solucions -Construir,...